Profile
Als architectonisch beeldhouwer en ruimtelijk ontwerper begeef ik mij in de wereld van het ontwikkelen en componeren van ruimteverhoudingen. Ik geef vorm aan gevoel, waarop de menselijke perceptie zich verhoudt tot de veranderlijke omgeving waarin die mens zich op dat moment bevindt. Het veranderende ontwikkelproces. Mijn werkwijze bestaat uit het analyseren en oplossen van theoretische vraagstukken van de verborgen betekenis en complexiteit van architectuur, waarbij de vertaling hiervan zich uit in het maken van architectonische objecten, modellen en sculpturen zonder een specifieke schaalverhouding. Volumes waarin gevoel van geborgenheid afgewisseld wordt met angst voor een onbekende nederlaag.

Ik leg een direct verband tussen de ruimtelijkheid van omsluiten en beklemmen (aantrekking) en compressie en bedrukking (angst). In mijn werken verbeeld ik deze begrippen in geschakelde statische volumes. Centraal hierin is het tonen van de letterlijke en directe overgang van die verandering (aantrekken en angst) om zo de kracht van het gevoel zo overtuigend mogelijk te laten spreken. Als schokreactie zijnde maar in volle rust. In deze vormcomposities ontstaan ‘tussenruimten’ waarin het gevoel zich centraal opstelt. Vaak als een smalle doorgang uitgebeeld.As an architectural sculptor and spatial designer, I enter the world of developing and composing spatial relationships. I give shape to feeling, on which human perception relates to the changing environment in which that person finds himself at that moment. The changing development process. My working method consists of analyzing and solving theoretical issues of the hidden meaning and complexity of architecture, translating this into making architectural objects, models and sculptures without a specific scale ratio. Volumes in which a sense of security alternates with fear of an unknown defeat.

I make a direct connection between the spaciousness of enclosing and constricting (attraction) and compression and oppression (fear). In my works I depict these concepts in linked static volumes. Central to this is showing the literal and direct transition of that change (attraction and fear) in order to let the power of feeling speak as convincingly as possible. As a shock reaction but in full rest. In these form compositions, 'interspaces' arise in which the feeling takes a central position. Often depicted as a narrow passage.Vision

Continuative Developments

Smooth space is a space where developments come together with one another
Activity is a space where individualists commonly express an expression
Expression is influenced by affects
Affects arise from restrictive element

A type of expression creates a mode in which individuals associate
Mode’s continues forward in time at different speeds
The frequency of this mode’s enables developments
Different disciplines of developments come together in a smooth space
Resume

Education


Lectures

Nominations


Residencies

Press / Features

Installations


Group Exhibitions / Participations


Solo Exhibitions

Sound Performances


2019-2020


2014 - 2018
2004 - 2009

2020 
2018

2019
2018

2017

2020
2018

2013
2012

2018


2023
2020
2018
2017
2016
2015
2014

2014

20132023
2020
2019

20182017

2016
2015
2014


Royal Academy of Art Den Haag Interior Architecture & Furniture Design
Deltion Zwolle Graphic Design

Amsterdam International Community School ''Concept & Reflection''
Royal Academy of Art Den Haag ''Observation on transformative elements''
Academie van Bouwkunst Rotterdam ''The Analogy of Architectural Modulation''
Royal Academy of Art Den Haag ''Material Lab: Crafting your thinking, reflecting your craft''


Play Station Sloterdijk / Get Lost art route Amsterdam ''Transconductance1043''
Royal Academy of Art Den Haag ''Thesis & Department award''

Renato Nicolodi Brussels "Study of oppressive forms"

Mister Motley ''Als je tekent ben je nooit alleen''
Het Parool Interview Installation Anamnesis
Lost Painters ''Eindexamen Expositie; KABK Den Haag 2018''
Het Parool ''Bijzonder Alfabet in rood en zwart''
Publish 05

This Art Fair Amsterdam ''Anamnesis''
Royal Academy of Art Den Haag ''Headroom''

24H Noord ''Transvorm I''
Kunstenlab Deventer ''The Final Gate'' i.c.w. Anan Striker
Dutch Design Week Eindhoven ''Open Field''
Stroom Den Haag ''In Between''
Dutch Design Week Eindhoven ''Frame X''
Local Goods Store Amsterdam "One Liners"
Art Release Amsterdam ''E''

Sugar Factory Amsterdam "Bros''
Pakhuis de Zwijger Amsterdam "Ratio in balance"
K99 Amsterdam ''G E A''
IBE Heerlen
16cc Amsterdam ''Strong Fluent Equal''

Echobox Radio ''Strickly Tapes #14 guestshow''
Kiosk Radio ''Omen''
Operator Rotterdam
''Omen''
Weelde Rotterdam ''Omen''
Stranded FM Utrecht ''Omen''
Red Light Radio Amsterdam ''Omen''
Performance Bar Rotterdam ''Hand Activation''
Studio Omstand Arnhem ''Headroom''
Royal Academy of Art Den Haag ''Sub osc''
Jan van Eyck Academy Maastricht ''Mono Bros''
Unfair Amsterdam ''Katch me analoggin' in hyperspace''
Sexyland Amsterdam ''Mono Bros 4.5''
This Art Fair Amsterdam ''Mono Bros''
Skatecafe Amsterdam ''Mono Bros''
Unfair X Subbacultcha Amsterdam ''Mono Bros''
This Art Fair Amsterdam ''Mono Bros''
OT301 Amsterdam ''Mono Bros''
Tape Arnhem ''Mono Bros''
Mono Rotterdam ''Mono Bros''
Pink House Gallery Antwerpen ''Mono Bros''
Showroom MAMA Rotterdam ''Mono Bros''
Instock Amsterdam ''Mono Bros''
Muziekodroom Hasselt ''Mono Bros''
Gallery Bart Invites Amsterdam ''Mono Bros''
De Gym Groningen ''Mono Bros''